Borgå vatten förnyar Pellingevägens och Kokonvägens pumpstationer