Borgå valdes bland tio kommuner att bli en pilot för cirkulär ekonomi