Borgå utreder utvidgande av närundervisning till alla i årskurs 1-3 enligt statens beslut