Borgå utreder distansarbete vid planläggningen av Edelfeltsstranden