Borgå uppdaterade sin rekommendation om munskydd till att motsvara den regionala rekommendationen