Borgå stadsbiblioteks materialsamling och anskaffningsprinciper

Borgå stadsbibliotek erbjuder sina kunder en mångsidig och modern materialsamling som ständigt uppdateras. I samlingen ingår litteratur, tidningar, musik, filmer, språkkurser, andra upptagningar och webbaserat material.

Materialsamlingen byggs upp så att den förmedlar information och idéer för studier, arbete och vardagsliv. Den erbjuder nya upplevelser, överraskningar och förströelser. Samlingen har ett tidsmässigt djup och knyter ett starkt band till vårt kulturarv.

Materialanskaffning

Samlingen utökas utgående från regionens invånar-, ålders- och språkstruktur samt kundernas behov och en utvärdering av samlingen med hjälp av olika mätare. Vid anskaffningen beaktas samarbetet med regionens skolor och läroinrättningar liksom även regionens särdrag.

Samlingen omfattar såväl efterfrågat material som utges i stora upplagor som material som svarar på mindre kundgruppers behov och som därför är mindre känt bland den stora allmänheten.  Böcker utgivna på eget förlag införskaffas i regel bara om författaren är bosatt i regionen. Biblioteket har även som mål att främja användningen av webbtjänster och elektroniskt material.

En helhet för sig bildar hembygdssamlingen, som innehåller material om Borgå stad och den tidigare landskommunen.

Biblioteket tar gärna emot kundernas förslag på materialanskaffningar samt bok- och tidningsdonationer. Biblioteket förbehåller sig ändå rätten att besluta om anskaffningarna och hur donationerna ska användas.

Samarbete med andra bibliotek

Borgå stadsbibliotek samarbetar med kommunbiblioteken i Sibbo, Borgnäs, Askola, Lovisa, Lappträsk, Mörskom, Pukkila, Hangö, Ingå, Raseborg och Sjundeå. Biblioteken har en gemensam materialdatabas, vilket innebär att också samlingarna i de samarbetande biblioteken står till kundernas förfogande.

Från det flerspråkiga biblioteket går det att låna litteratur för ambulerande samlingar på olika språk.

Material som saknas i samlingarna kan fjärrlånas från andra bibliotek.

Materialets livscykel

Vanliga orsaker till att bibliotekets material avskrivs är dåligt skick, föråldrat innehåll eller att det inte längre finns tillräckligt med efterfrågan.  En del av det avskrivna materialet kan säljas till kunderna.

Material magasineras när det inte längre aktivt används men om innehållet har ett varaktigt värde, exempelvis i ett kulturhistoriskt perspektiv. Magasineringen görs antingen i bibliotekets eget magasin eller i det nationella Depåbiblioteket.