Borgå stads utvecklingsplan för vattentjänster

Enligt lagen om vattentjänster (199/2001) ska kommunen utveckla vattentjänsterna i enlighet med de krav som samhällsutvecklingen ställer. Som redskap används en utvecklingsplan. Fram till år 2014 var kravet om en utvecklingsplan inskriven i vattentjänstlagen. Planen är målinriktad, saknar rättsverkan och betjänar både samhällsplaneringen och vattentjänstverket.

Den första utvecklingsplanen skrevs 2004 och fastställdes i stadsfullmäktige 15.12.2004. Planen sträckte sig till 2010. Under 2009 utarbetades en uppdatering, som fastställdes av stadsstyrelsen 18.10.2010. År 2014 gjordes en ny uppdatering, som godkändes i stadsstyrelsen 1.6.2015.

Utvecklingsplan för vattentjänster 2015-2020

Utvecklingsplan för vattentjänster 2009