Borgå stads kulturtjänster och finskspråkiga utbildningstjänster inledde ett pilotprojekt med konsttutor