Borgå stads kulturprogram 2030

Kulturprogrammet drar upp riktlinjer och fastställer mål och visioner för stadens kulturverksamhet ända fram till år 2030. Beredningen av programmet började på våren 2020 och det blir färdigt i slutet av året 2020.

Vi utarbetar programmet i samarbete med stadens olika sektorer, yrkesverksamma inom den kreativa branschen och representanter för näringslivet och tredje sektorn.

Alla borgåbor hade möjlighet att svara på enkäten på stadens webbtjänst 13.8.–10.9.2020.

Utarbetandet av programmet fortsatte med workshoppar 22 och 23.9 som var öppna för alla borgåbor. På grund av corona genomfördes workshopparna på nätet som online-evenemang. I workshopparna deltog invånare med intresse för utveckling, yrkespersoner inom konst och kultur, andra aktörer inom den kreativa sektorn, företagare, stadens personal och beslutsfattare.

Bekanta dig med enkät- och verkstadsrapporter

Obs. på finska

Kysely Porvoon kaupungin kulttuuritoiminnasta 

Työpajat, raportti

Vi jobbar tillsammans

Utarbetandet av ett kulturprogram är en central målsättning för stadens kultur- och fritistjänster åren 2020–2021.

Kommunal kulturverksamhet erbjuds i Borgå av bland andra bibliotek, kulturtjänster, läroinrättningarna för grundläggande konstundervisning, så som musikinstitutet och konstskolan samt fritt bildningsarbete av medborgarinstitutet. Även ungdomstjänster har en betydande roll i utvecklandet av ungdomskulturen och olika samarbetsformer erbjuds också av idrottstjänsterna.

Stadens kulturtjänster koordinerar utarbetandet av kulturprogrammet. Borgå stad utarbetar kulturprogrammet i samarbete med konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Tilläggsinformation:

Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör
Susann Hartman, chef för kulturtjänster