Borgå stads kulturprogram 2030

Kulturprogrammet drar upp riktlinjer och fastställer mål och visioner för stadens kulturverksamhet ända fram till år 2030. Beredningen av programmet började på våren 2020.

Vi utarbetar programmet i samarbete med stadens olika sektorer, yrkesverksamma inom den kreativa branschen och representanter för näringslivet och tredje sektorn.

Intervjuer, enkäter och workshoppar

I månadsskiftet maj-juni inleds intervjuer med sakkunniga och efter semestrarna fortsätter arbetet med enkäter och workshoppar.

I september ordnas fyra olika workshoppar för olika aktörer. Anmälan till de workshoppar som är öppna för alla, 8.9 och 22.9, börjar i augusti och då informerar staden mera om dem här på kulturprogrammets webbsida och i evenemangskalendern. Alla workshoppar är tvåspråkiga.

  • Den första workshoppen den 3 september kl. 17–19.30 är avsedd för personer som arbetar inom konst- och kulturbranschen och till den skickas inbjudan separat.
  • Invånare och personer inom näringslivet och turistbranschen får berätta sina åsikter i den andra workshoppen tisdagen den 8.9 kl. 14–16.
  • Den tredje workshoppen ordnas tisdagen den 22.9 kl. 14–16 för representanter för tredje sektorn och stadens olika sektorer. Invånare kan delta också i denna workshop.
  • Den fjärde workshoppen, som ordnas i slutet av september, är seminarieliknande, och är avsedd för inbjudna professionella och sakkunniga inom kulturbranschen.

Vi jobbar tillsammans

Utarbetandet av ett kulturprogram är en central målsättning för stadens kultur- och fritistjänster åren 2020–2021.

Kommunal kulturverksamhet erbjuds i Borgå av bland andra biblioteken, kulturtjänster, läroinrättningarna för grundläggande konstundervisning, som musikinstitutet och konstskolan samt fritt bildningsarbete av medborgarinstitutet. Även ungdomstjänster har en betydande roll i utvecklandet av ungdomskulturen och olika samarbetsformer erbjuds också idrottstjänster.

Stadens kulturtjänster koordinerar utarbetandet av kulturprogrammet. Borgå stad utarbetar kulturprogrammet i samarbete med konsultbyrån för regionutveckling MDI.

Tilläggsinformation:

Merja Kukkonen, kultur- och fritidsdirektör
Susann Hartman, chef för kulturtjänster