Borgå stads kommunteknik säljer fem gamla betogpontonbryggor