Borgå stads ekonomi hotar överskridas med cirka 3 miljoner euro