Borgå stad utreder orsaken till bryggolyckan i Borgå å