Borgå stad utför markundersökningar i området vid Bangatan