Borgå stad utför gransknings- och terrängmätningar av karta