Borgå stad uppmuntrar invånare att bekämpa främmande arter