Borgå stad uppmärksammade sina anställda som har varit länge kommunanställda