Borgå stad säljer bryggor och gångbroar som tagits ur bruk