Borgå stad rekryterar sakkunniga inom undervisningssektorn på EDUCA-mässan 27–28.1.2017