Borgå stad och utvecklingsbolaget Posintra stärker sitt samarbete inom turismen