Borgå stad kommer att skaffa mark i Kullo genom förköp