Borgå stad inleder förbättringen av närfriluftsleden mellan Örnshamn och Haikovägen