Borgå stad har beviljats statsunderstöd för digitaliseringsfrämjande projekt