Borgå stad frågar stadens invånare om synpunkter på konceptutkastet till Kokon idrottscentrum