Borgå stad förbereder köp av ett område i Tolkis av Gasum