Borgå stad fick statsbidrag för konditionstrapporna i Kokon och näridrottsplatsen i Näse