Borgå stad får beröm för användning av förnybar energi