Borgå stad är den första staden i Finland som börjar använda Neste MY, förnybar diesel i hela sin dieselmateriel