Borgå satsar på friska skolor och daghem

I Borgå han man beslutat lösa problemen med inomhusluften snabbt och effektivt, och staden satsar över 100 miljoner euro på friska skolor och daghem i investeringsprogrammet för åren 2016-2020.

Efter år 2010 har tiotals skol- och daghemsbyggnader ersatts med nya byggnader eller renoverats grundligt. Målet är att alla skolor och daghem i Borgå är friska och trygga.

Skolor och daghem i närheten av tomter som säljs

Vårdalen och Majberget

Kantelehuset, som blev färdigt år 2017, inrymmer Kevätkummun koulu, Vårberga skola, förskolegrupperna från Vårvindens daghem, Vårberga bibliotek och ungdomslokalen Nuokka. De största daghemmen i närområdet är Majbergets daghem och Tallberga daghem. De blev färdiga år 2017 och de har både finsk- och svenskspråkiga grupper. I Majberget ordnas också skiftesvård.

Västra Haiko och Lasarettet i Haiko

Den nya finskspråkiga skolan i Tolkis togs i bruk i år 2018, och den svenskspråkiga skolan, Eklöfska skolan togs ibruk hösten 2019. De närmaste daghemmen är Övre Haiko daghem som blev färdigt år 2012 och Haikobrinkens daghem som byggdes ut år 2008.

Hindhår

I Hindhår bildningscentrum fungerar Hinthaaran koulu, Hindhår skola och finsk- och svenskspråkiga förskolor. Bildningscentrumets äldsta del revs under sommaren 2018 på grund av problem med inomhusluften och nu används två delar från 2000-talet, några tillfälliga lokaler och en problematisk gymnastiksalsbyggnad. En projektplanering för en ny gymnastiksal och en del nye utrymmen är i startgroparna och i stadens investeringsplan är tillbyggnaden prickad in åren 2021–2022.  Den nya byggnaden vid Hindhår daghem blev färdig år 2013, och där finns finsk- och svenskspråkiga grupper.

Kerko

Jokilaakson koulu fungerar för tillfället på två ställen, i Kerko och i Torasbacka. På båda ställen är byggnaderna i behov av omfattande renoveringar. Den nya skolbyggnaden var tänkt att bli klar under år 2019 men upphandlingen drar ut på grund av att ett besvär behandlas i marknaddomstolen.

Mot friska lokaler

I Borgå görs arbetet som gäller inomhusluften systematiskt i multiprofessionella arbetsgrupper för inomhusluften. Om problem och åtgärder informeras öppet, och renoveringarna görs alltid på grund av noggranna undersökningar och renoveringsplaner.

Vid byggandet och renoveringarna utförs alla arbeten på fasader och tak under väderskydd, och kriterierna för Terve talo (sunt hus) följs (bl.a. dammhantering, materialval, förvaring av byggnadsmaterial, torktid för betongkonstruktioner, fukthantering, vädring av lokaler samt mätningar under och efter arbetet). Dessutom används utomstående byggkonsulter och övervakare för att försäkra ett lyckat arbete.

Också projektet ventilation 24/7 pågår i Borgå, och målet för projektet är att övergå till att ventilationen energieffektivt hålls på hela tiden i alla byggnader. Ventilationen är påkopplad dygnet runt i de byggnader där inneluftsproblem har upptäckts.

Skolor
Daghem
Inomhusluften i stadens lokaler