Borgå regionala avfallsnämnd

Borgå regionala avfallsnämnd fungerar som Borgå stads samt Askola, Borgnäs, Lovisa och Sibbo kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet.

Nämnden beslutar bland annat om följande:

  • avfallshanteringsföreskrifterna
  • det kommunala avfallets avgiftstaxa
  • avfallstransportsystemet
  • fastighetsvisa undantag från avfallshanteringsföreskrifterna
  • avfallsavgifternas skälighetsprövning

Stadsstyrelsens representant i nämnden är Markku Välimäki.

Som nämndens föredragande och sekreterare fungerar tf. avfallskoordinator Sanna Tarmi, jatelautakunta@porvoo.fi