Borgå naturskola

Borgå stad drar in på tjänsterna på grund av coronaviruset

Borgå naturskolas verksamhet i skolorna har avbrutits fram till slutet av läsåret.


Naturskolan stöder skolorna och småbarnspedagogiken

Borgå naturskolans verksamhet hör till Miljövården. Den betjänar barn och ungdomar i Borgå samt deras pedagoger, både på svenska och finska. Målet är att stöda skolorna och småbarnspedagogiken i deras natur- och miljöpedagogiska arbete. Naturskoldagarna för barn och unga är avgiftsfria. Naturskolan är kringresande, vilket betyder att verksamheten huvudsakligen ordnas i skolornas och daghemmens närmiljö. För naturskolans verksamhet ansvarar en miljöpedagog.

Borgå naturskola:

  • Erbjuder årskurs 1–6 upplevelserika, aktiverande och mångvetenskapliga naturskolprogram som stöder läroplanen.
  • Erbjuder inom ramen för Borgås plan för kulturfostran, Kultis, alla klasser i årskurs fyra en naturskoldag per läsår.
  • Ordnar verksamheten Naturhjältarna för grupper inom småbarnspedagogiken.
  • Ger information och idéer för en aktiverande undervisning ute i naturen.
  • Ordnar fortbildning i utomhusundervisning för lärare och personal inom småbarnspedagogik.
  • Producerar miljöpedagogiskt material och lånar ut utrustning till skolor och daghem.
  • Är regionala främjare i Borgå för Grön flagg -programmet för hållbar utveckling.

Du hittar Borgå naturskola också på Instagram @porvoonluontokoulu!

Stödnätverket för natur- och miljöfostran, LYKE

Borgå naturskola hör till det nationella stödnätverket för natur- och miljöfostran, LYKE. Namnet LYKE kommer från finskans ord för natur, miljö och hållbar livsstil (Luonto, Ympäristö, Kestävä Elämäntapa). I nätverket medverkar drygt femtio aktörer: natur- och miljöskolor, Forststyrelsens naturcentra, nationella ungdomscentra, lägerskolcentra och övriga instanser som erbjuder motsvarande verksamhet. Nätverket koordineras av Finlands natur- och miljöskolförbund rf. Verksamheten utvecklas konstant genom bland annat certifiering, auditering och utbildningsträffar.

LYKE -aktörerna erbjuder natur- och miljöpedagogiska program för barn och unga och fortbildning för lärare och pedagoger. Årligen tar nätverket emot cirka 7 500 grupper och kring 190 000 deltagare. Målet är, att alla daghem och skolor i framtiden skulle få stöd i sitt natur- och miljöpedagogiska arbete samt hjälp i att främja en hållbar livsstil.