Våra tjänster

Affärsverket Borgå lokalservice producerar tjänster i anslutning till kostservice, renhållning och fastighetsskötsel, och har cirka 300 anställda. Vi erbjuder tjänster för välmående: Vi bryr oss om att vardagen för invånare i Borgå är smidig, smaklig, hälsosam och trygg.

Högkvalitativa tjänster med rimliga priser men också på klimatvänligt sätt