Borgå Ljus inspirerar lokala aktörer att delta i Borgås första ljusfestival