Borgå investerar över 100 miljoner euro i skolor och daghem