Borgå har väckt ett förslag till kommunerna i östra Nyland om tillsättande av en temporär förvaltning