Borgå har övergått till coronavirusepidemins spridningsfas