Borgå har ett överskott i bokslutet, skulden ökar snabbt