Borgå fortsätter coronarestriktioner t.o.m. den 10 januari