Borgå bildningsnämnd beviljade kultur- och idrottsprisen för år 2019