Borgå bereder för att ge ett anbud för Kymmenedalens El Ab:s aktier