Borgå är fortfarande i coronavirusepidemins spridningsfas – RNF lindrade sammankomstbegränsningarna i Nyland