Borgå 675 eller ändå något annat?

År 2021 firar vi Borgås 675-årsdag, eller gör vi det egentligen?  
Stadens verkliga ålder väcker frågor, och det finns flera olika tolkningar. Redan frågan från vilken händelse eller vilket dokument åldern ska räknas, lämnar rum för tolkning. 

Under tidernas gång har städer grundats på befallning av regenter och genom att bevilja olika privilegier såsom rätt att bedriva handel och ta ut skatter. Förutom att städer har grundats har städer också uppstått till följd av att människor har bosatt sig i samma område. Också Borgå har uppstått på det sättet. I området har funnits bosättning åtminstone tidvis redan på stenåldern. Stadifvarande bostättning har funnits på området redan på 1200-talet. Det administrativa begreppet stad har tagits i bruk senare i och med organiseringen av samhället.  

Varför just 1346?

Vi vet numera att årtalet 1346 är felaktigt. Enligt historieforskare har Borgå möjligen fått sina privlegier tidigast på 1370-talet. Misstaget begicks ändå första gången redan i slutet av 1600-talet. Månne det var fråga om ett tolkningsfel eller otydlig handstil, men då tyddes femman som en trea i det privilegiebrev som utfärdats av Gustav Vasa: år 1546 blev 1346 och samtidigt blev staden 200 år äldre.
  
I december 1846 firades 300-årsjubileum för de stadsprivilegier som utfärdats av Gustav Vasa. Då nämnde lokaltidningen Borgå Tidning att staden anses ha grundats år 1346. Sedan år 1846 har Borgå firat märkesår vart 50:e eller 25:e år. Vi har alltså upprepat misstaget redan i 175 år! Borgå har möjlighet till det, en så lång och fin historia har staden – år och årtionden har ingen betydelse. 

Det finns orsak till fest 

Eftersom vi inte med säkerhet kan fastställa vilket år som staden grundades, har vi också möjlighet att välja när vi vill fira vår vackra stad. Låt oss alltså fortsätta traditionen – Borgå och dess invånare har förtjänat sin fest! 
  
Källa:  
Torsten Edgren & Carl Jacob Gardberg. Borgå stads historia I. Borgåtraktens förhistoria, Medeltiden och 1500-talet. Borgå: WSOY 1996.