Skip to content

Borgå 2030 – Lärande riktar sig till digital tid

Skolan går över till den digitala tiden. Hur kommer de nya inlärningssätten och digitaliseringen att förändra undervisningen och skolornas handlingssätt? Hur förändras lärarskapet och lärandet? Och hur kommer yrkesutbildningen att reformeras?

Tidningen Uusimaa arrangerar i samarbete med Borgå stad en temakväll som skapar visioner och för en öppen dialog om barnens och de ungas framtid. Evenemanget stöder stadsstrategiarbetet Drömmarnas Borgå 2030 där man funderar hurdan Borgå borde vara år 2030.   

Evenemanget Inlärningen riktar sig till digital tid arrangeras torsdagen den 18 januari kl. 16.30–20 på Haaga-Helias Campus, adress Konstfabriksgatan1, Borgå. Temakvällen är avgiftsfri och öppen för alla. Evenemanget hålls på finska. Borgå stad arrangerar under början av året svenskspråkiga diskussionsmöten i samarbete med tidningen Östnyland.  

Besvara Team Borgå-enkäten om lärandet 

Staden kartlägger före evenemanget ungas och invånarnas synpunkter med hjälp av smarttelefonapplikationen Team Borgå. Enkäten öppnades onsdagen 3 december. 

– Vi frågar invånarna vad man borde göra i Borgå för att vi skulle placera oss bland de fem bästa kommunerna i Finland när det gäller inlärningsresultaten år 2030.  Vi utreder också vad som skulle få pojkar intresserade att lära sig och att förbinda sig till skolgång, berättar bildningsdirektör Hilding Mattsson. 

– I Pisa-undersökningen som mäter skolelevernas kunskaper klarar sig pojkar ju sämre än flickor. Skillnaderna mellan könen är i Finland exceptionellt stora jämfört med andra länder. 

Invånarna som laddar ned den avgiftsfria applikationen Team Borgå i sin smarttelefon kan via snabbenkäter påverka utvecklingen av staden och de hör samtidigt också om stadens aktuella ärenden. Applikationen kan laddas ned i Androidtelefon på Google Play och i iPhone på App Store. 

Ytterligare uppgifter: 

www.uusimaa.fi/porvoo2030

Bildningsdirektör Hilding Mattsson, Borgå stad, tfn 040 833 4495, hilding.mattsson@porvoo.fi
Chefredaktör Anne Lahnajärvi, tidningen Uusimaa, tfn 040 591 9454, anne.lahnajarvi@media.fi 

Borgå 2030 – Programmet för evenemanget Lärande riktar sig till digital tid (på finska)

4.1.2018 8:51

Categories: Utbildning Team Borgå