Bolagsserierna

Idrottstjänsterna arrangerar korpserier i rinkbandy, innebandy och fotboll.

Korpsporter är väldigt omtyckta i Borgå. Årligen deltar cirka 150 lag och flera hundra motionsintresserade.