Bokslutet 2018: ett starkt resultat under utmanande förhållanden – skuldsättningen ökar i snabb takt