Bokcirklar, temaveckor, ny scen – detta händer på biblioteket i höst