Bokbussen

I bokbussen finns böcker, tidskrifter, musik, filmer och ljudböcker för alla åldrar. Allt material får lånas hem. Genom att reservera på förhand kan du få ett visst verk eller material om ett visst ämne till din egen hållplats. Hela stadsbibliotekets bestånd står också till bokbusskundernas förfogande.

Bokbussen kör i huvudsak till områden som ligger långt ifrån eller har dåliga förbindelser till biblioteket. Det finns sammanlagt 123 hållplatser och bussen stannar varannan vecka vid varje hållplats.