Boendetjänster för äldre

Besöksförbud i alla serviceboenden för tillfället för att förebygga koronavirusinfektion

Våra klienter är åldersstigna och känsliga för infektioner. Vi vill försäkra deras välmående och trygghet. Personalen har effektiverat handhygienen, den aseptiska arbetsordningen samt användningen av skyddsutrustning i olika situationer. Vi hjälper er gärna, och understöder er att vara i kontakt med er anhöriga per telefon. Tack att ni hjälper att bekämpa infektionen.

Med hjälp av särskilda arrangemang kan vi göra det möjligt för boende och anhöriga att träffas utomhus samt i så kallade besöksstugor, som staden har skaffat för att möjliggöra träffen.

Bekanta dig med anvisningarna att träffas 

Information om tidsbokningar till besöksstugor


Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.

Hyresbostäderna

Seniorboende

Seniorboendet är självständigt boende på hyra i egen bostad och menat för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp eller endast med lite hjälp. I Blåsippan-huset i den omedelbara närheten av Äppelbackens servicecenter, finns tre tvårummare och tre enrummare för seniorboende.

Serviceboende och vård dygnet runt

är avsedda för äldre som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av hemvård och olika stödtjänster.

Borgå stad kan erbjuda serviceboende i egen regi, men därutöver köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter. I alla boendeenheter tillhandahåller staden omsorg och vård som beaktar individuella behov och stöder invånarnas egen aktivitet.

Effektiverat serviceboende

Ansökan och närmare upplysningar

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Personer från andra kommuner