Boendetjänster för äldre

Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.

Hyresbostäderna

Serviceboende och vård dygnet runt

är avsedda för äldre som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av hemvård och olika stödtjänster.

Borgå stad kan erbjuda serviceboende i egen regi, men därutöver köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter. I alla boendeenheter tillhandahåller staden omsorg och vård som beaktar individuella behov och stöder invånarnas egen aktivitet.

Effektiverat serviceboende

Ansökan och närmare upplysningar

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Personer från andra kommuner