Boendetjänster för äldre

Besöksförbud i alla serviceboenden för tillfället för att förebygga koronavirusinfektion

Våra klienter är åldersstigna och känsliga för infektioner. Vi vill försäkra deras välmående och trygghet. Personalen har effektiverat handhygienen, den aseptiska arbetsordningen samt användningen av skyddsutrustning i olika situationer. Vi hjälper er gärna, och understöder er att vara i kontakt med er anhöriga per telefon. Tack att ni hjälper att bekämpa infektionen.


Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.

Hyresbostäderna

Serviceboende och vård dygnet runt

är avsedda för äldre som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av hemvård och olika stödtjänster.

Borgå stad kan erbjuda serviceboende i egen regi, men därutöver köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter. I alla boendeenheter tillhandahåller staden omsorg och vård som beaktar individuella behov och stöder invånarnas egen aktivitet.

Effektiverat serviceboende

Ansökan och närmare upplysningar

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Personer från andra kommuner