Boendetjänster för äldre

Besök i serviceboenden under koronatiden

Våra klienter är åldersstigna och känsliga för infektioner. Vi vill försäkra deras välmående och trygghet. Träffar mellan boenden och anhöriga ordnas enligt överenskommelse ute på gården, på terassen eller i besökstugor. Personalen har effektiverat handhygienen, den aseptiska arbetsordningen samt användningen av skyddsutrustning i olika situationer. Vi hjälper er gärna, och understöder er att vara i kontakt med er anhöriga. Tack att ni hjälper att bekämpa infektionen.

Om det på grund av den boendes hälsa inte är möjligt att träffas utomhus eller i besöksstugor, tillåts träffar i boendes eget rum som undantagsfall. I sådana situationer kan 1-2 besökare komma samtidigt. Kom överens med personalen om träffarna, så att de kan ordnas på bästa möjlig sätt.

Bekanta dig med anvisningarna att träffas 

Information om tidsbokningar till besöksstugor


Äldre vill gärna bo i eget hem så länge som möjligt och med bibehållen livskvalitet. I takt med att man blir äldre förändras ändå ofta behoven när det gäller boendet.

Hyresbostäderna

Seniorboende

Seniorboendet är självständigt boende på hyra i egen bostad och menat för äldre personer som klarar sig utan utomstående hjälp eller endast med lite hjälp. I Blåsippan-huset i den omedelbara närheten av Äppelbackens servicecenter, finns tre tvårummare och tre enrummare för seniorboende.

Serviceboende och vård dygnet runt

är avsedda för äldre som inte längre klarar sig i eget hem med hjälp av hemvård och olika stödtjänster.

Borgå stad kan erbjuda serviceboende i egen regi, men därutöver köper staden boendetjänster av privata serviceproducenter. I alla boendeenheter tillhandahåller staden omsorg och vård som beaktar individuella behov och stöder invånarnas egen aktivitet.

Effektiverat serviceboende

Ansökan och närmare upplysningar

Klienterna placeras i olika enheter för serviceboende av den multiprofessionella SAP-arbetsgruppen (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa, utredning, bedömning, servicestyrning).

Personer från andra kommuner