Boendeprogrammet blir snart färdigt – stadsstyrelsen behandlar förslaget den 8 mars