Dessa kan även intressera dig

Boendeprogram 2030

Stadsfullmäktige godkände boendeprogrammet 2030 under sitt möte 28.4.2021. 

I Borgå stads program för boende drar man upp riktlinjer hur staden kan skapa förutsättningar för en målinriktad bostadsproduktion, klimatsmart boende samt stöd för boendenas välmående. Programmet för boende är ett av koncernstyrningens verktyg och det styr för sin del beredningen av ärendena och beslutsfattandet i Borgå stad. I programmet behandlas nuläget i bostadsärendena, stadens strategiska förutsättningar för bostadspolitik samt bostadspolitiska mål och åtgärder för programperioden.

Boendeprogrammet 2030 och bilaga 1

Beredande material för boendeprogrammet och skilda bilagor