Dessa kan även intressera dig

Boendeprogram 2020–2030

Staden har börjat uppdatera boendeprogrammet. Det tidigare programmet hade utarbetats för åren 2013–2018. Målet för programmet är att styra boendet och utvecklingen av boendet i Borgå för invånarnas mångsidiga behov.  

För beredningen av programmet har tillsatts en arbetsgrupp, till vilken hör representanter från stadens olika sektorer. Stadsutvecklingen i Borgå stad började utarbeta programmet hösten 2019, och målet är att programmet blir färdigt år 2020.  

Invånarna kan delta i beredningen av programmet i tre olika skeden. I det första skedet gjordes en enkät om boende, i det andra ordnades en workshop som var öppen för alla och i det tredje skedet får invånarna kommentera utkastet till boendeprogram som läggs fram. 

På denna sida informeras om boendeprogrammet och om hur uppdateringen av programmet framskrider. 

Förslag till utkast till boendeprogram, stadsstyrelsens möte (på finska)

Utkast till boendeprogram 2020–2030(på finska)

Asuntotuotantoennuste 2019-2040(på finska)

Enkät om boende 2020, resultaten (mest på finska)

Workshop om boende 2020, resultaten (mest på finska)

Timo Aros presentation på workshop om boende 27.2.2020 (på finska)

Hanna Dhallmanns presentation på workshop om boende 27.2.2020 (på finska)

Aija Tasas presentation på workshop om boende 27.2.2020 (på finska)


Bostadspolitiska programmet 2013–2018 (uppdateras som bäst)